• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to sprzęty którymi można opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa wskazuje. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kategoryzowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu małych części w wyniku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces spowodowania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Podstawowym narzędziem do takiego postępowania są elektrody. Jest to szczegół urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują także w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy też lampy elektronowe. Do przeważnie spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Różnice między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Nadrzędną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki nieomalże że każdego towaru przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.