• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowoczesne rozwiązania w projektowaniu klatek schodowych i wind.

W instalacjach grzewczych kominy odgrywają niezmiernie ważną rolę będąc szczegółem, odprowadzającym z kotłów uwalniane w procesie spalania drewna, oleju opałowego lub gazu kwasy, sole inne żrące substancje. Obciążenie napływające na kominy w związku z ich funkcją w systemach grzewczych są niezwykle znaczące. W takich sytuacjach najważniejszym rozwiązaniem, gwarantującym zwiększenie żywotności komina jest wykorzystanie dobrego wkładu kominowego. Dobór wkładu kominowego uzależniony jest od charakteru samej instalacji i rodzaju spalanego w kotłach surowca. Przykładowo stosowanie drewna, jako materiału opałowego jednoznacznie daje do zrozumienia, że najlepszym z możliwych rozwiązań jest wykorzystanie wkładu kominowego odpornego na wysokie temperatury. Gdy przy spalaniu uwalniane są silnie żrące substancje, wówczas powinny być używane ANCHOR. Dzięki swej elastyczność i kielichowym połączeniom poszczególnych detalów wykonanych ze szczególnej, kwasoodpornej stali, z powodzeniem można je wykorzystywać w przypadku krzywych i starych kominów.

1. Tutaj

2. FAQ

3. Tutoriale

4. Wejdź

5. Zobacz teraz

Categories: Architektura

Comments are closed.